Miljöpolicy
Jörnestrand Bygg AB

Vi Eftersträvar att arbeta Hållbart och klimatsmart

Jörnestrand Bygg eftersträvar att vara ett hållbart och klimatsmart företag. Detta genom att följa rådande lagar och rekommendationer och därmed föregå med gott exempel gentemot företagets kunder och intressenter.

De huvudsakliga områden inom vilka det finns en miljöpåverkan för företaget är material- och energiåtgång.

Detta förebyggs genom att:
- Följa Boverkets rekommendationer vilket leder till att en energieffektiv konstruktion kan garanteras.
- Alltid försöka minska andelen svinn så materialåtgången kan hållas så låg som möjligt.
- Kvalitetssäkring av våra tjänster vilket ökar livslängden och därmed en minskad materialåtgång.
- Miljöfarliga ämnen undviks i största möjliga mån och miljövänliga alternativ prioriteras.
 - Kravställning på leverantörer och material.

Detta är något som vi arbetar kontinuerligt med och ständigt försöker förbättra.